KONTAKTY

GastroBENE s.r.o.
Dechtice 320, 919 53
tel: 0915 954 158
napíšte nám


O NÁS
O spoločnosti GastroBENE s.r.o.


___Firma GastroBENE s.r.o. so sídlom v Dechticiach  vznikla v r. Kuchari2012, pričom hlavným  predmetom činnosti je poskytovanie služieb závodného stravovania. Okrem toho poskytuje hotelové a reštauračné služby, catering a autodopravu. Zamestnáva t. č. cca 33 pracovníkov. Vlastní autopark vozidiel, ktorým zabezpečuje rozvoz a distribúciu stravy v rámci svojich zmluvných odberateľov. Denne pripravujeme  1800 obedov, 250 večerí . Pre Vašu spoločnosť budú jedlá pripravované v našich  priestoroch kuchyne.

 

___Jedlá sa pripravujú denne čerstvé na základe týždeň vopred pripravovaného jedálného lístka, pričom sortiment jedál je dostatočne pestrý. Snažíme sa, aby sa jedlo v mesiaci neopakovalo. Hotové pokrmy podávame v teplom stave. Počas doby výdaja  nesmie teplota pokrmu klesnúť pod  65 oC.

Výnimkou sú prílohy, múčne jedlá, vegetariánske jedlá. Hotové pokrmy čerstvo vyrobené a podávané za tepla neskladujeme. Podávame ich bezprostredne po dohotovení  najneskôr však do 3 hodín po ukončení ich tepelnej úpravy.

Všetky nami pripravované jedlá zodpovedajú zdravej výžive a sú pripravované kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sa snažia pripraviť chutné jedlá v zmysle zásad Potravinového kódexu SR.

 

Certifikáty a hygienický režim

___Na distribuované mäso a výrobky sú vydané písomné prehlásenia o Zhode v súlade zo zákonom č. 264/1999 a Vyhlášky MP SK č. 27/2001. Pri posudzovaní Zhody boli použité platné TD a STN. Kontrolné veterinárne číslo je TN 6-32.

___Naša spoločnosť má pracovné postupy, technologické a výrobné predpisy ako aj systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín, sanitačný program a hygienický režim zapracovaný v Dokumentácii správnej výrobnej praxe, systém HACCP, vypracovaný v zmysle § 255 - § 259 8. hlavy Potravinového kódexu SR, v zmysle zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení zákona č. 23/2002 Z.z. a v zmysle zákona o ochrane zdravia ľudu č. 272/1994 Z.z. v znení zákona č. 514/2001 Z.z.

ZDEwNjE